Investice

Tajemný investiční trojúhelník

Jak vydělat co nejvíce a přitom zbytečně neriskovat? Existují „zlatá“ pravidla ukládání peněz? Ano, taková pravidla existují, stejně, jako šikovné pomůcky. Pojďme si jednu z nich představit.

 

Jak to funguje

Takzvaný investiční trojúhelník má tři vrcholy, na nichž se nachází tři veličiny. Trojúhelník představuje vztah mezi těmito veličinami. Jsou to Výnos – Likvidita – Riziko.

Výnos – neboli zisk, říká, kolik procent zisku očekávám. Pochopitelně, každý investor chce mít co nejvíc.

Likvidita – říká, jak rychle mohu své peníze „vybrat“, resp. proměnit investici na peníze. Investor chce mít tuto možnost nejlépe kdykoliv a okamžitě.

Riziko – říká, jaká je šance, že moje investice částečně či úplně ztratí hodnotu, tedy že o své peníze částečně či úplně přijdu.

Tři zlatá slova veškerého investování – výnos, likvidita, riziko.

1. pravidlo

Mohu dosáhnout pouze dvou vrcholů trojúhelníku.

Pokud uložím peníze na běžný účet, tak mám velmi dobrou lividitu – mohu je kdykoliv v plné výši vybrat. Také mám nízké riziko – peníze jsou pojištěny u fondu pojištění vkladů. Co ovšem nemám, je zisk. Peníze budou ztrácet na účtu hodnotu vlivem inflace.

Uvažujme nyní investici do akcií. Opět mám pouze dva vrcholy. Výbornou likviditu, jelikož mohu akcie okamžitě odprodat a také šanci na vysoký výnos. Chybějícím vrcholem je riziko – při špatném načasování mohu při prodeji akcií hodně peněz tratit.

Nemohu mít vše. Obsáhnu vždy jen dva vrcholy trojúhelníku.

2. pravidlo

Nesázím na jednu kartu.

Z prvního pravidla vyplývá, že každý produkt má své „slabé“ místo. Moudrý investor tedy nikdy nevsadí své peníze na jednoho koně.

Pokud budu ukládat své peníze jen do konzervativních produktů, kterým chybí potenciál zisku – jako spořící účty, stavební spoření, „staré penzijko“ atd., téměř nic nevydělám. Pokud na tyto produkty spoléhám vzhledem k zajištění svého stáří, budu mít velký problém.

Stejně tak, pokud využiji nabídky akcií, u které mi někdo ukázal graf odpočátku rostoucího vývoje a zhodnocení 20%, i pokud nepůjde o vyložený podvod, mám stále slušnou šanci, že o velkou část peněz přijdu, jelikož až budu potřebovat část peněz zpět, nemusí být zrovna výhodné je vybrat.

Sázka na jednoho koně je vždy silně riziková. Nic nevydělám nebo i hodně prodělám.

 

3. pravidlo

Minulost nevypovídá o budoucnosti.

To, že něco dva roky „roste“, napovídá spíše tomu, že to brzy opět „spadne“. Pokud už koukám na vývoj libovolné investice, pak koupím spíše to, co je dlouhodobě v poklesu, ne naopak.

Klasická chyba začátečníka vypadá takto: Kamarád mi poradil, že si koupil akcie společnosti XY za 100 000 Kč a po roce tam má 120! Koupil jsem je taky, ale za dva měsíce začaly klesat. Rychle jsem je prodal, ale jen za 82! Investice jsou podvod.

Vyhněte se tomuto nesmyslnému jednání a nenakupujte podle neodborných rad nebo u toho, kdo vám představuje minulé zisky.

Co stoupá, to později klesá. Nikdo neví, kdy to přijde.

 

4. pravidlo

Nepředvídám budoucí vývoj.

Nelze odhadnout budoucí vývoj jakékoliv investice. Kdyby to šlo, ten, kdo by to uměl, by plně ovládal trhy a světový tok peněz.

Neexistují žádné „zákulisní“ informace, které by vám někdo mohl sdělit. Pokud je někdo má, neřekne je, jelikož by byl trestně stíhaný.

Nelze věřit jakýmkoliv prodejcům, kteří tvrdí, že „toto je teď dobrá koupě, protože..“ Kdyby měli schpnosti, které vám prezentují, pak by neprodávali akcie, ale lenošili na svém soukromém ostrově.

Smysluplné investování se zakládá na uvážlivosti a pravidlech, z nichž některá právě čtete. Vše ostatní je spekulace, kterou si  mohou dovolit ti, kterým nevadí, že přijdou o část či veškeré vložené peníze.

Z tohoto pohledu je také třeba koukat na rady investičních „guru“, kteří jsou často úspěšní právě proto, že si mohou dovolit hodně riskovat. Pokud jste běžný člověk, který nemůže věnovat práci s investicemi půlku dne a stále riskovat, pak spekulace na budoucí vývoj není vaše cesta.

Smysluplné investování se zakládá na pravidlech. Vše ostatní je spekulace.

 

5. pravidlo

Spoléhám na odborníka.

Je mnoho dalších pravidel, která je dobré dodržet. K tomu je potřeba položit si správné otázky a především – mít o této problematice přehled. Pouze ten, kdo se jí denně zabývá jako svým povoláním, může takovou práci odvést dobře. Ostatně, když se mi pokazí auto nebo zuby, hledám snad videonávod, jak opravit motor? Nebo jak si vytrhnout stoličku? Spíše zajdu za odborníkem.

Ten by měl být nezávislý na konkrétní společnosti a zároveň mít široké služby – neprodávat tedy jen zlato nebo akcie nebo dluhopisy, ale mít vše a mnohem více s tím, že se vyzná v první řadě v principech investování, než v aktuálně lákavých nabídkách.

To, že se mnou jedná naprosto bez nátlaku a celkově se s ním cítím dobře, musí být samozřejmost.

Navrhované články

Přijďte se poradit

Ať jste v jakékoli situaci, rádi vám pomůžeme.