Investice

Fondy – základní informace – 1. část

Co jsou fondy? Pro koho jsou vhodné? Co nabízí a jaká jsou rizika?

 

Pořádný balík

Fond je, zjednodušeně řečeno, hromada majetku, o kterou se někdo profesionálně stará. Jeho úkolem je, aby množství peněz, které lidé složili na hromadu, narůstalo a o tyto zisky se mohli všichni investoři podělit.

Jakým způsobem se o fond jeho manažer se svým týmem starají, záleží na tom, o jaký fond se jedná. Může jít o fond cenných papírů, které se snaží levně nakupovat a draze prodávat. Může jít o realitní fond, který dělá totéž s nemovitostmi. Nebo může takové nemovitosti pronajímat a tím tvořit zisk. Také může jít o fond, který půjčuje své peníze solidním firmám formou dluhopisů a inkasuje od nich pevně dohodnuté sumy navíc.

Jistě by ctěný čtenář vymyslel další možnosti, jak může fond fungovat. A jistě by trefil i některé, které již existují.

Podílový nebo investiční?

Z výše uvedeného vyplývá, že existuje mnoho druhů fondů. Dělí se nejen podle účelu, ale i dle právního statutu, kdy např. „podílový fond“ nemá právní subjektivitu, kdežto „investiční fond“ je samostatnou společností. V tomto článku se dalším členěním nebudu zabývat, jelikož tématem je obecné seznámení s fondy a jejich (ne)výhodami. Dále napsané platí především pro tzv. otevřené podílové fondy (OPF).

Výhody fondů

Otevřený podílový fond je oproti jiným investičním možnostem zajímavý v několika svých vlastnostech. Pokusím se stručně popsat ty základní.

1. Dostupnost

 

Těžko si představit, že by běžný člověk sám nakupovat velké balíky akcií či skladové areály, aby z nich mohl čerpat zisk. Pokud se ale „složí“ třeba pět tisíc lidí, kdy dá každý jen 50 000 Kč, získáme najednou majetek v hodnotě čtvrt miliardy korun. S tím se již dá podnikat lecos zajímavého. Každý podílník tedy může profitovat z možností, které by mu jinak byly uzavřeny.

2. Profesionální správce

K čemu by byly investované peníze, kdybychom je neuměli rozmnožit. Každý dělá jinou profesi a nemá čas a znalosti se zabývat množením peněz. Proto má každý fond svého správce, který je za hospodaření zodpovědný. On a jeho tým dělají analýzy, hledají příležitosti a snaží se, aby peníze podílníků rostly. Za tuto činnost si samozřejmě bere poplatek, obvykle jednotky procent ročně z hodnoty fondu.

Navrhované články

Tajemný investiční trojúhelník

Jak vydělat co nejvíce a přitom zbytečně neriskovat? Existují „zlatá“ pravidla ukládání peněz? Ano, taková pravidla existují, stejně, jako šikovné pomůcky. Pojďme si jednu z nich

více

Přijďte se poradit

Ať jste v jakékoli situaci, rádi vám pomůžeme.